Den 20. Mee 2023 haten mir een Trainingsdag fir d'P3 Kandidaten vun der 
Sessioun 2023
geplangt. 6 Kandidaten hunn profitéiert déi verschidden 
Exercicer ze üben, verschidden Epreuven konnten och well validéiert 
ginn. Niewent den P3 Kandidaten hunn och den Escher Club (SACE) an den 
Wëlzer Club (SACW) 3 Kandidaten fir P2 Epreuven ugemellt.
Organiséiert gouf dësen Training am Numm vun der Flassa vum Carole Georges an dem 
Alain Margrève. Sie goufen bei der Securitéit fir déi verschidden 
Exercicer, resp. beim Op- an Ofbau vun den Atelier ënnerstëtzt vun 
Taucher vum SACW (Georges Weissgerber & Guy Zimmer) an vum Chantal Berg 
(SACE). Alles an allem war et bei schéinem Wieder eng flott 
Trainingssessioun an engem kollegialen Kader.